top of page
ค้นหา

‘ปรุงแต่งโมเดลชุมชนยั่งยืนให้กลมกล่อม ด้วยการมองเรื่องคาร์บอนต่ำมากขึ้น’

เซฟติสท์ ฟาร์ม เป็นการรวมตัวกันของเหล่าบรรดานักพัฒนาพื้นที่ ที่ต้องการสร้างโมเดลชุมชนยั่งยืน ตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 ขนาดพื้นที่ 4 ไร่เศษ องค์ประกอบของการสร้างชุมชนยั่งยืน พื้นที่แห่งนี้จึงมองประเด็นของความยั่งยืนไว้ 4 ประเด็น นั่นคือด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านอาหารปลอดภัย ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการเชื่อมโยงกับเครือข่าย ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งในแต่ละประเด็นจะต้องตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น


1.ด้านการพัฒนาชุมชน ด้วยการคิดออกแบบโครงสร้างที่อยู่คู่กับธรรมชาติ โดยพยายามนำไม้ อิฐมวลเบา เหล็ก สุขภัณฑ์มือสองมาใช้ในการประกอบในแต่ละโครงสร้าง ไม่เพียงเท่านั้นพื้นที่ยังมีเป้าหมายจัดการขยะแบบ 100% ด้วยการคิดออกแบบโครงสร้างที่อยู่คู่กับธรรมชาติ โดยพยายามนำไม้ อิฐมวลเบา เหล็ก สุขภัณฑ์มือสองมาใช้ในการประกอบในแต่ละโครงสร้าง ไม่เพียงเท่านั้นพื้นที่ยังมีเป้าหมายจัดการขยะแบบ 100% ขยะเศษอาหารนำมาหมักกับดินเพื่อใช้ปลูกผักในฟาร์ม ขยะรีไซเคิลแยกออกเป็น 8 ประเภท และขายให้กับบริษัท Recycoex ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนขยะกำพร้าที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะส่งต่อให้กับบริษัท N15 Technology เพื่อนำไปเผาเป็นพลังงาน RDF


บ้านเด็กเล่นจากไม้มือสอง2.ด้านการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ ส่งเสริมการเชื่อมโยงธรรมชาติผ่านการอบรมการเป็น “นักสื่อสารธรรมชาติ” ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ นกแต่ละชนิดตามฤดูกาลต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของแหล่งน้ำซึ่งเป็นชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

3.ด้านอาหารปลอดภัย จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการยืนยันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เรื่องคลังอาหารเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหนึ่งหัวใจหลักของการสร้างชุมชน จึงเริ่มต้นปลูกผักที่หลากหลาย เลี้ยงไก่ไข่ ออกแบบตะกร้าผักเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักที่หลากหลาย โดยเฉพาะผักพื้นถิ่นในท้องที่ที่เติบโตได้ดีในน้ำเค็มน้ำกร่อย เช่น ขลู่ ปลงทะเล ปรือ ชะคราม เป็นต้น และยังขยายเครือข่ายของพื้นที่สีเขียวด้วยการเชื่อมโยงกับชุมชนใต้สะพาน มาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ โดยตั้งเป้าระยะทางของผู้บริโภคอยู่ไม่เกินฟาร์ม 10 - 30 กิโลเมตร นับว่าเป็นการหมุนเวียนรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้มากที่สุดณ วันแรกที่เริ่มก่อตั้งเซฟติสท์ ฟาร์ม จนถึงปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ยังคงมองเรื่องความยั่งยืนในทุกกิจกรรม แต่สิ่งที่ช่วยต่อยอดความยั่งยืนของพื้นที่มากขึ้น นั่นคือการมองเรื่องของคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องราวใหม่สำหรับพวกเขา แต่เมื่อมองในรายละเอียดกิจกรรมที่ทำอยู่มีหลายกิจกรรมที่ตอบโจทย์ช่วยโลกอยู่แล้ว แต่มีบางกิจกรรมที่เราต้องต่อยอดด้วยการมองถึงวัตถุดิบในพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น ลดการนำเข้ามากที่สุด และเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องคาร์บอนต่ำให้กับนักท่องเที่ยวตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นผ่านการทัวร์ฟาร์ม


ดู 5 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1件のコメント


Jee Budthimedhee
Jee Budthimedhee
2023年6月20日

😀

いいね!
bottom of page