top of page

ดูสวนส้ม-ชมลิ้นจี่-ดูของดีตลาดพลู

This service is fully booked.

เปิดจองเรือ ทริปพิเศษ ดูสวนส้ม-ชมลิ้นจี่-ดูของดีตลาดพลู จากบางมด ถึง บางหลวง

  • Ended
  • 1,200 Thai baht
  • ท่าน้ำวัดพุทธบูชา

รายละเอียด (Description)

วันอาทิตย์ 9 เมษายน 2566 บางมด ย่านที่เคยมี มีชื่อเสียงเรื่องสวนผลไม้ท้องร่อง โดยเฉพาะส้มเขียวหวาน แต่ใครจะเคยรับรู้ว่า คลองบางมด เป็นคลองที่เชื่อมโยงย่านสำคัญหลายแห่งในฝั่งธนบุรี ทั้งย่านที่โดดเด่นในทางสวนและธรรมชาติ รวมทั้งย่านศิลปวัฒนธรรม จนเกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ตลาดพลู-จอมทอง-พูนบำเพ็ญ-บางมดในครั้งนี้ 8.00-8.30 พร้อมกันที่ท่าน้ำ วัดพุทธบูชา คลองบางมด 8.30 น. เล่าเรื่องวัดพุทธบูชา วัดไทยพุทธจากน้ำพักน้ำแรงชาวสวนส้มบางมด - ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลองบางมด ผ่านแพค้าขายริมน้ำ มัสยิดสอนสมบูรณ์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม และสวนส้มลุงสมจิตรพร้อมฟังเรื่องเล่าสนุก ๆ จากนักเล่าเรื่องท้องถิ่น - เรือออกจากคลองบางมด เข้าคลองด่าน - วัดราชโอรส วัดประจำรัชกาลที่ 3 วัดต้นแบบของวัดโพธิ์ - วัดหนังราชวรวิหาร วัดของพระราชมารดารัชกาลที่ 3 ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนังที่สะท้อนวัฒนธรรมชาวสวนชายคลองฝั่งธนบุรี - ล่องเรือเข้าคลองบางหลวง คลองชักพระ และคลองบางเชือกหนัง - เที่ยวชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนชาวสวนชายคลองบางเชือกหนัง ที่มีการฟื้นฟูวิถีชีวิตและต่อยอดวิถีชุมชนในยุคปัจจุบัน นำชมโดยนักเล่าเรื่องท้องถิ่น - รับประทานมื้อกลางวันที่บ้านสวนโบนัส โฮมสเตย์บรรยากาศสวนประจำชุมชน - เที่ยวย่านตลาดพลู ชุมชนเมืองการค้าเก่าแห่งกรุงธนบุรี จอดเรือท่าน้ำวัดอินทาราม เดินชมวัดสำคัญ ได้แก่วัดอินทาราม วัดประจำรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถวายสักการะพระบรมอัฐิของพระองค์ พร้อมชมพุทธศิลป์สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เยือนโรงเจเสี่ยงเข่งตึ๊ง โรงเจใหญ่คู่ย่านตลาดพลู อันแฝงไปด้วยศิลปะจีนและคติธรรมลัทธิเต๋า และวัดราชคฤห์ วัดประจำพระยาพิชัยดาบหักขุนศึกคู่พระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมกับไปนมัสการพระพุทธบาทจำลอง 16.30 ล่องเรือจากท่าน้ำตลาดพลู ไปวัดพุทธบูชา คลองบางมด เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ค่าใช้จ่ายคนละ 1,400 บาท (รวมค่าเรือ, อาหารกลางวัน, ขนมทานเล่นในเรือ, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวิทยากรนักเล่าเรื่องท้องถิ่น) 👉 พิเศษ จองและชำระเงินภายใน 5 เมษายน 2566 ลดเหลือเพียง 1,200 บาท สนใจสอบรายละเอียด/จองได้ที่ คุณวันใหม่ 089-1308861


Contact Details

bangmod.canal@gmail.com

วัดพุทธบูชา ถนน พุทธบูชา Bang Mot, Thung Khru, Bangkok, Thailand


bottom of page